Свяжитесь с нами по телефону
+7(812) 606-76-68, чтобы разместить заказ
Bộ phận tuyển dụng lao động: tel. +7(812) 985-43-96; +7(962) 685-43-96
Viber: +7-921-637-45-99; e-mail: vostokvinaru@mail.ru

XÍ NGHIỆP MAY GATCHINA
 
О компании
Производство
Вакансии
Контакты
XÍ NGHIỆP MAY GATCHINA

1 CỘNG HÒA LIÊN BANG NGA
===========O============

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: ông Tổng giám đốc công ty “Gatchinskiy Tekstilshchik”
Tôi tên là:_____________________________________________ giới tính______________
Ngày tháng năm sinh:__________________________________________________________
Chỗ ở thường trú hiện nay:______________________________________________________
Điện thoại liên hệ:____________________________ E-mail:__________________________
Sau khi nghiên cứu mẫu Hợp đồng lao động do đại diện quý Công ty “Gatchinskiy Tekstilshchik”
giới thiệu, tôi viết đơn này đề nghị Công ty “Gatchinskiy Tekstilshchik”cho phép tôi được ký hợp
đồng lao động với Công ty .
Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Liên bang Nga ở Công ty “Gatchinskiy Tekstilshchik”
tôi xin cam đoan:
bản thân không mắc bệnh truyền nhiễm hay bệnh nan y
có đủ sức khỏe để làm việc (có giấy khám sức khỏe cho người đi làm việc ở nước ngòai)
chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của nước sở tại, quy định của xí nghiệp,các điều khoản đã
ghi trong hợp đồng lao đông, tích cực làm việc, không tự ý bỏ việc và thực hiện đúng cam kết
là sẽ làm việc tại công ty với thời gian không dưới 36 tháng.

Để làm thủ tục giấy tờ, viza và mua vé máy bay sang Nga, tôi xin nộp trước khoản chi phí là
____________usd.( ____________________________________________________)
( viết bằng chữ)
hoặc người nhận bảo lãnh để tôi chưa phải nộp lệ phí trước khi đi là:______________________
hiện đang làm việc tại ___________________________________________________________
địa chỉ nơi ở___________________________________________________________________
điện thoại:________________________________________________________________________

Ngày tháng năm 201___
Người nhận tiền lệ phí Người viết đơn ký

______________________________ __________________________
(ghi rõ họ, tên địa chỉ chỗ ở và số CMND) (ghi rõ họ tên)

Người bảo lãnh
(ký và ghi rõ họ, tên)

 

_____________________________________

 

 

SƠ YẾU TÓM TẮT HỒ SƠ XIN VIỆC

Họ và tên:___________________________________________ giới tính__________
Ngày, tháng, năm sinh:__________________________________________________
Nơi sinh:_____________________________________________________________
Chỗ ở thường trú hiện nay:_______________________________________________
_____________________________________________________________________
Số CMND_______________cấp ngày / / cơ quan cấp_________________
Số hộ chiếu: _____________cấp ngày / / có giá trị đến / /
Cơ quan cấp hộ chiếu:___________________________________________________
Trình độ chuyên môn nghành may: _______________________________________
Đã làm trong nghành may từ ______tháng_________năm ______________________
tại xí nghiệp___________________________________________________________
Số điện thoại và địa chỉ nơi làm việc trước khi đi:______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Khi cần báo tin cho: ___________________________________quan hệ:__________
Địa chỉ:______________________________________ số điện thoại______________
e-mail: ______________________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp trên đây là đúng sự thật.

Ngày tháng năm 201___
Người khai

_______________________
(ghi rõ họ tên)


NGƯỜI LAO ĐỘNG (bên B)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

GATCHINSKIY TEKSTILSHIK (bên A)
Mã số thuế tại LB Nga: 4705062684
GPKD số:1134705003311 do cơ quan thuế liên bang số 7 giữa các vùng thuộc tỉnh Leningarat cấp ngày 25/10/2013
TK: 40702810200000025572
Mã ký hiêu Ngân hàng:044030852 tại Ngân hàng Cổ phần “ПСКБ”
Tổng giám đốc
 


Mẫu đơn xin làm việc và sơ yếu tóm tắt hố sơ xin việc
Mẫu hợp đồng lao động
Giấy phép tuyển dụng lao động do sở di trú tỉnh Leningrat cấp